Zeggenschap naar de wijk Stadjers aan de macht!

nederland 2015, groningen, burgertop g1000, lübeckweg

Tijdens Let’s Gro vindt er een bijeenkomst plaats in het stadhuis in Groningen van 13.00 tot 14.30, waar een presentatie en gesprek plaats vind over zeggenschap naar de Wijk. Groningen wil met een Coöperatieve Wijkraad, zeggenschap en macht weer dichterbij Stadjers brengen. Zo kunnen bewoners zich weer sámen ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk voelen en daarover beslissingen nemen. Het idee is dat gemeenteraadsleden en wijkbewoners samen in een Coöperatieve Wijkraad plaatsnemen. Lees verder

Groningen realiseert Urban Datacenter

nieuw college gemeente groningen-3Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen werken samen om in Groningen een Urban Datacenter op te zetten. Door de samenwerking met het CBS kunnen data effectiever ingezet worden voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen zo veel meer inzicht in wat er feitelijk in hun stad en in de regio gebeurt. Het CBS heeft al Urban Datacentra in Eindhoven en in Heerlen.

De combinatie van technologie en data levert kennis op over maatschappelijke en stedelijke thema’s zoals veiligheid, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Lees verder

Gemeente Groningen van start met campagne Lang zult u wonen

paddepoel-caspomor huiskamer-paasbrunch-6Op zaterdag 29 oktober om 11.00 uur opent wethouder Roeland van der Schaaf de eerste Lang zult u wonen wijkinformatiemarkt in ’t Vinkhuys aan de Diamantlaan 94 in Vinkhuizen.

Veel Stadjers zijn heel tevreden met hun woning en hun woonomgeving. Daardoor blijven ouderen gemiddeld langer zelfstandig wonen. Ze zouden er meteen voor tekenen om nog vele jaren thuis te kunnen blijven wonen. Maar in de praktijk wachten de meesten onnodig lang, soms onverantwoord lang, met het ‘levensloopbestendig’ maken van hun huis. De gemeente Groningen is daarom gestart met de campagne Lang zult u wonen. Lees verder

Martinikerkhof met nieuwe passende verlichting

Op initiatief van bewoners en gemeente Groningen is aan het Martinikerkhof nieuwe verlichting aangebracht, ter vervanging van de gaslantaarns die hier stonden. Deze gasverlichting was regelmatig stuk en de lantaarns gaven naar de huidige maatstaven te weinig licht. In overleg met bewoners is een nieuwe, energiezuinige armatuur gekozen die goed past op deze historische plek. Lees verder

Gemeenteraad Groningen in debat over koopzondag Paddepoel

groningen-paddepoel-winkelcentrum-koopzondag april (9 van 13)De koopzondag in Paddepoel en de collectieve zorgverzekering bij Menzis voor minima in de Stad. Dat zijn de twee grote onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 26 oktober over debatteert. Andere onderwerpen die ook op de agenda staan zijn onder meer het SP-rapport over huren en het nieuwe drugsbeleid van de gemeente. Lees verder

Toeristische routes provincie Groningen uitgebreid

steden nederland, ezingeHet routeaanbod voor fietsers, wandelaars en watersporters in de provincie Groningen wordt de komende jaren uitgebreid. Zo komen er speciale themaroutes langs culturele en landschappelijke bezienswaardigheden, waarbij steeds een bepaald thema centraal staat. Daarnaast worden bestaande routenetwerken verbeterd. De provincie steekt ruim 995.000 euro in het project, dat uitgevoerd wordt door de stichting Routebureau Groningen. Lees verder

Crematorium Groningen organiseert herinneringsbijeenkomst ‘Heimwee met een glimlach’

groningen-paddepoel-crematorium-allerzielen -5Crematorium Groningen organiseert  zaterdag 29 oktober een herinneringsbijeenkomst.  Nabestaanden krijgen hierbij de mogelijkheid om hun overleden dierbaren te herinneren. Thema is: ‘Heimwee met een glimlach’.

Bezoekers kunnen hun dierbaren herdenken met muziek of kunnen een kaars ter nagedachtenis aansteken. Ook mensen die geen lid zijn van Yarden zijn welkom, net als mensen die elders verzekerd zijn. Lees verder

Wytze van der Gaast beschrijft 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid

wietse-1
Naar aanleiding van zijn proefschrift aan de Universiteit in Groningen in januari 2015, heeft Wytze van der Gaast uit de Groninger wijk Paddepoel een boek geschreven dat door uitgeverij Springer onlangs is uitgegeven.
Het boek geeft een overzicht van 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid. Eind jaren tachtig was er nog weinig bekend over klimaatverandering. Slechts een klein groepje wetenschappers opperde de mogelijkheid dat de snellere stijging van de temperatuur op aarde te maken had met uitstoot van broeikasgassen. Lees verder

Groningen van toen | deel 43

selwerd-park-selwerd-witte-boerderij-1Op 15 oktober 1968 waren de jongeren in de wijken Paddepoel en Selwerd weer eens in het nieuws toen het Nieuwsblad van het Noorden, via een van haar journalisten het volgende liet weten: ‘De jongeren van de nieuwe stadswijken Selwerd en de Paddepoel hebben in de boerderij van de Groninger Jeugdraad tijdens de aldaar gehouden hearing over het te bouwen wijkcentrum duidelijk verstek laten gaan. Lees verder

Kattenshow in de Martiniplaza

mundikat-8Mundikat organiseert jaarlijks 6-8 internationale kattenshows onder auspiciën van de Fédération Internationale Féline( FIFe). Dit weekend in Groningen in de Martiniplaza.

Op deze shows zijn meestal tussen de 350 en 550 katten te bewonderen. De aanwezige katten worden gekeurd door internationale keurmeesters die afkomstig zijn uit heel Europa. De shows zijn voor alle rassen en worden verdeeld in 4 categorieën. Lees verder